検索オプション 検索オプション
49

Motocyklista metalowy. Tippco Nurnberg, TCO-59, Niemcy, lata 50-te.

add あなたのメモ 
ロット詳細
予想落札価格: 319 EUR

Motocyklista metalowy. Tippco Nurnberg TCO-59, Niemcy, lata 50-te. Rzadki model.

Wysokość 12 cm. Długość 18cm. Stan dobry. 

Wysyłka na koszt Galerii Via.

Do wylicytowanego przedmiotu załączamy certyfikat.

オークション
2. Aukcja Designu - Wzornictwo
gavel
日付
07 十二月 2022 CET/Warsaw
date_range
開始価格
170 EUR
予想落札価格
319 EUR
販売価格
出品リストなし
ビュー: 39 | お気に入り: 0
オークション

Galeria VIA

2. Aukcja Designu - Wzornictwo
日付
07 十二月 2022 CET/Warsaw
オークションの流れ

すべてのロットは入札の対象となります

オークションの手数料
20.00%
OneBidは入札に関連する追加料金を請求しません.
あらたな入札
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
オークション規約

REGULAMIN AUKCJI 

1.       Przedmiotem aukcji są antyki, starocie i inne obiekty o podobnym charakterze stanowiące własność Galerii Via w Krakowie.

2.       Aukcja jest aukcją publiczną ale jest równocześnie prowadzona internetowo, odbywa się na portalu Onebid.pl, zgodnie z Regulaminem Galerii Via oraz regulacjami portalu Onebid.pl. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

3.       Do udziału w aukcji w sposób stacjonarny w siedzibie Galerii Via, w Krakowie, jest wymagane wpłacenie wadium w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) na konto Galerii Via. Udział w aukcji przez internet za pośrednictwem portalu OneBid nie wymaga wpłaty kaucji. Zachęcamy zatem do brania udziału w aukcji przez internet.

4.       Opłata organizacyjna jest doliczana do wylicytowanej ceny w wysokości 20%, a w przypadku obiektów oznaczonych [*]  doliczana jest również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w internetowej sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.

5.       Wysokość postąpień:

-przy kwotach do 1 000 zł postąpienie wynosi 50 zł

-przy kwotach od 1 000 zł postąpienie wynosi 100 zł

-przy kwotach od 2 000 zł postąpienie wynosi 200 zł

-przy kwotach od 5 000 zł postąpienie wynosi 500 zł

-przy kwotach powyżej 10 000 zł postąpienie wynosi 1 000 zł

6.       Galeria Via  zastrzega sobie prawo do  wycofania Obiektu ze sprzedaży oraz odwołania Aukcji przed jej rozpoczęciem bez wskazania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

7.       Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na stronie internetowej OneBid.pl

8.       Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria Via  naliczy opłatę w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki. Galeria Via może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.

9.   Po wykupieniu wylicytowanego obiektu, Galeria VIA wysyła wylicytowany przedmiot w przeciągu 7 dni. Wysyłka odbywa się na koszt Sprzedającego (Galerii Via) i jest ona jedyną formą dostarczenia przedmiotu. Koszty przesyłki przedmiotów o dużych gabarytach ponosi Kupujący. Galeria VIA nie umożliwia odbioru osobistego. 

10.   Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

11.   Zapłata za wykupiony obiekt odbywa się za pomocą przelewu bankowego na konto Galeria Via PKO BP 79 1020 2892 0000 5802 0835 8683

12.   Galeria Via nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

13.   W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Transakcje odbywają się w polskich złotych.

14.   Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Via  przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

15.   Galeria Via przetwarza dane osobowe Nabywcy, podane dobrowolnie przez Nabywcę w ramach uczestnictwa w Aukcji, wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Nabywcy.

16.   Galeria Via nie udostępnia danych osobowych Nabywcy innym podmiotom, z wyjątkiem, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa.

17.   Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz do uzasadnionego ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu. Galeria Via przetwarza dane osobowe Nabywcy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO i stosownymi przepisami prawa polskiego.

 

オークションについて


FAQ
出品者について
Galeria VIA
連絡先
Galeria VIA
room
ul.Grochowska 6b
31-521 Kraków
phone
+48600117746
keyboard_arrow_up