検索オプション 検索オプション
201

Zestaw kopert, druków i wizytówek poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach [1936-1941], gdy misję sprawował tam Władysław de Schwarzburg - Günther [1885-1974]

add あなたのメモ 
ロット詳細

Zestaw koper, druków i wizytówek poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach [1936-1941] z czasów gdy funkcję Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego sprawował tam w latach 1936 - 1941 Władysław de Schwarzburg - Günther [1885-1974] .

Władysław se Schwarzburg - Günther [1885-1974], polski dyplomata, w 1908 roku ukończył studia na paryskiej Sorbonie. Do służby dyplomatycznej odrodzonego państwa polskiego wstąpił w grudniu 1918 roku. 1924 kierował Wydziałem Północnym, zlikwidowanym przy reorganizacji MSZ. Następnie do 31 lipca 1926 sekretarz poselstwa w Ankarze  z tytułem radcy legacyjnego, później do 1 lipca 1927 na tym samym stanowisku w poselstwie RP w Królestwie Włoch. Od kwietnia 1928 kierownik Wydziału Środkowo-Europejskiego MSZ. 16 czerwca 1931 mianowany na posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Belgradzie . Odwołany z Jugosławii 15 maja 1935, przeniesiony w stan nieczynny. Do służby dyplomatycznej powrócił w końcu 1935, 1 kwietnia 1936 mianowany Posłem Nadzwyczajnym i Ministrem Pełnomocnym w Atenach. Misję pełnił do 22 kwietnia 1941, a następnie, do 31 stycznia 1942 przy rządzie greckim na uchodźstwie w Londynie. Od czerwca 1942 do 5 lipca 1945 poseł przy rządzie Norwegii na emigracji w Londynie. Po wojnie pozostał na uchodźstwie. W latach 60. minister pełnomocny rządu RP na uchodźstwie. Autor pamiętników.[źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Günther-Schwarzburg]

W skład zestawu wchodzą:

- cztery wizytówki imienne Władysława de Schwarzburg - Güntherz wymienioną funkcją "Ministre de Pologne", f. 9 x 5cm, całość w małej kopercie na wizytówki,

- koperta z nadrukiem Poselstwo Rzeczypospolitej Polksiej w Atenach / Legation de la Republic de Pologne Athens, f. 17,5 x 12,5cm

- 7 kopert z nadrukiem "Le Ministre de Pologne a Athens", w tym trzy z czystą kartką w środku z nagłówkiem "Le Ministre de Pologne a Athens", f. kopert 14,5 x 11cm (jedna), 15,5 x 12,5cm (sześć)

- karta pocztowa (czysta) z nagłowkiem w języku greckim i nadrukowanym greckim znczkiem

wszystkie elementy tego zestawu są w bardzo dobrej kondycji

オークション
10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
gavel
日付
02 九月 2022 CEST/Warsaw
date_range
開始価格
43 EUR
ロットは販売されておらず、まだ入手可能です。ご購入をご希望の方は、販売の可能性と現在の価格についてお問い合わせください
ビュー: 57 | お気に入り: 1
オークション

Antykwariat Poznań

10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
日付
02 九月 2022 CEST/Warsaw
オークションの流れ

すべてのロットは入札の対象となります

送料

オークションの手数料
10.00%
OneBidは入札に関連する追加料金を請求しません.
あらたな入札
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
オークション規約

                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest kwota wylicytowana do której Organizator doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 14.999,00zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek za zwłokę. W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych przedmiotów.

§ 10:

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

オークションについて


FAQ
出品者について
Antykwariat Poznań
連絡先
Antykwariat Poznań
room
os. Oświecenia 49
61-207 Poznań
phone
+48 784 043 834
営業時間
月曜日
10:00 -
火曜日
10:00 -
水曜日
10:00 -
木曜日
10:00 -
金曜日
10:00 -
土曜日
休業
日曜日
休業
keyboard_arrow_up
+